Bưu điện Mường La, Sơn La

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Mường La trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Mường La. Bưu điện Mường La, Bưu điện Thủy Điện, Bưu điện Mường Bú, Bưu điện văn hóa xã Chiềng Muôn, Bưu điện văn hóa xã Chiềng Ân, Bưu điện văn hóa xã Pi Toong, Bưu điện văn hóa xã Nậm Păm, Bưu điện văn hóa xã Ngọc Chiến, Bưu điện văn hóa xã Mường Trai, Bưu điện văn hóa xã Tạ Bú, Bưu điện văn hóa xã Chiềng San, Bưu điện văn hóa xã Chiềng Công, Bưu điện văn hóa xã Chiềng Hoa, Bưu điện văn hóa xã Mường Chùm, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Mường La, Hòm thư Công cộng Hua Trai, Hòm thư Công cộng Chiềng Lao, Hòm thư Công cộng Nậm Giôn, Bưu cục văn phòng Huyện Mường La

Bưu điện Mường La

 • Mã bưu điện: 364700
 • Bưu cục: Bưu điện Mường La
 • Địa chỉ: Bản Hua Ít, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La
 • Điện thoại: 02123831139

Bưu điện Thủy Điện

 • Mã bưu điện: 364712
 • Bưu cục: Bưu điện Thủy Điện
 • Địa chỉ: Bản Tráng, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La
 • Điện thoại: 02123831335

Bưu điện Mường Bú

 • Mã bưu điện: 365080
 • Bưu cục: Bưu điện Mường Bú
 • Địa chỉ: Bản Mường Bú, Xã Mường Bú, Huyện Mường La
 • Điện thoại: 02123832103

Bưu điện văn hóa xã Chiềng Muôn

 • Mã bưu điện: 364750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiềng Muôn
 • Địa chỉ: Bản Nong Quài, Xã Chiềng Muôn, Huyện Mường La
 • Điện thoại: 0865369641

Bưu điện văn hóa xã Chiềng Ân

 • Mã bưu điện: 364830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiềng Ân
 • Địa chỉ: Bản Nong Hoi Trên, Xã Chiềng Ân, Huyện Mường La
 • Điện thoại: 01667024523

Bưu điện văn hóa xã Pi Toong

 • Mã bưu điện: 364900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Pi Toong
 • Địa chỉ: Bản Cang, Xã Pi Toong, Huyện Mường La
 • Điện thoại: 01697944850

Bưu điện văn hóa xã Nậm Păm

 • Mã bưu điện: 364880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nậm Păm
 • Địa chỉ: Bản Nong Heo, Xã Nậm Păm, Huyện Mường La
 • Điện thoại: 0976067740

Bưu điện văn hóa xã Ngọc Chiến

 • Mã bưu điện: 364850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Chiến
 • Địa chỉ: Bản Phày, Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La
 • Điện thoại: 0886984000

Bưu điện văn hóa xã Mường Trai

 • Mã bưu điện: 364945
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Trai
 • Địa chỉ: Bản Khâu Ban 1, Xã Mường Trai, Huyện Mường La
 • Điện thoại: 0973663380

Bưu điện văn hóa xã Tạ Bú

 • Mã bưu điện: 365050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tạ Bú
 • Địa chỉ: Thôn Tạ Bú, Xã Tạ Bú, Huyện Mường La
 • Điện thoại: 0987172649

Bưu điện văn hóa xã Chiềng San

 • Mã bưu điện: 364740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiềng San
 • Địa chỉ: Bản Chiến, Xã Chiềng San, Huyện Mường La
 • Điện thoại: 01665965166

Bưu điện văn hóa xã Chiềng Công

 • Mã bưu điện: 364800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiềng Công
 • Địa chỉ: Bản Co Sủ Trên, Xã Chiềng Công, Huyện Mường La
 • Điện thoại: 0975444269

Bưu điện văn hóa xã Chiềng Hoa

 • Mã bưu điện: 364760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiềng Hoa
 • Địa chỉ: Bản Tả, Xã Chiềng Hoa, Huyện Mường La
 • Điện thoại: 0943087154

Bưu điện văn hóa xã Mường Chùm

 • Mã bưu điện: 365120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Chùm
 • Địa chỉ: Bản Cuông Mường, Xã Mường Chùm, Huyện Mường La
 • Điện thoại: 01687024042

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Mường La

 • Mã bưu điện: 364790
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Mường La
 • Địa chỉ: Bản Hua Ít, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La
 • Điện thoại: 02123830244

Hòm thư Công cộng Hua Trai

 • Mã bưu điện: 364981
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hua Trai
 • Địa chỉ: Bản Ỏ, Xã Hua Trai, Huyện Mường La
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Chiềng Lao

 • Mã bưu điện: 365008
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Chiềng Lao
 • Địa chỉ: Bản Tà Sài, Xã Chiềng Lao, Huyện Mường La
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Nậm Giôn

 • Mã bưu điện: 365038
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nậm Giôn
 • Địa chỉ: Bản Pá Mồng, Xã Nậm Giôn, Huyện Mường La
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng Huyện Mường La

 • Mã bưu điện: 364725
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Huyện Mường La
 • Địa chỉ: Bản Hua Ít, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’