Phú Yên

Bưu điện văn hóa xã Hòa Quang Nam

Mã bưu điện: 623450 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Quang Nam Địa chỉ: Thôn Nho Lâm, Xã Hòa Quang Nam, Huyện Phú Hòa Điện thoại: 02573868415

Bưu điện khai thác cấp 2 KT Phú Hòa

Mã bưu điện: 623480 Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Hòa Địa chỉ: Thôn Định Thành, Xã Hoà Định Đông, Huyện Phú Hòa Điện thoại: …

Bưu điện văn phòng VP BĐH Phú Hòa

Mã bưu điện: 623481 Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Phú Hòa Địa chỉ: Thôn Định Thắng, Thị Trấn Phú Hoà, Huyện Phú Hòa Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Hòa Định Đông

Mã bưu điện: 623410 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Định Đông Địa chỉ: Thôn Định Thành, Xã Hoà Định Đông, Huyện Phú Hòa Điện thoại: 02573886659

Bưu điện văn hóa xã Hòa Định Tây

Mã bưu điện: 623420 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Định Tây Địa chỉ: Thôn Phú Sen, Xã Hoà Định Tây, Huyện Phú Hòa Điện thoại: 02573880000

Bưu điện văn hóa xã Hòa Trị

Mã bưu điện: 623470 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Trị Địa chỉ: Thôn Phụng Tường 1, Xã Hoà Trị, Huyện Phú Hòa Điện thoại: 02573868315

Bưu điện văn hóa xã Hòa Quang Bắc

Mã bưu điện: 623466 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Quang Bắc Địa chỉ: Thôn Hạnh Lâm, Xã Hoà Quang Bắc, Huyện Phú Hòa Điện thoại: 02573868688

Bưu điện văn hóa xã Hòa Mỹ Đông

Mã bưu điện: 623260 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Mỹ Đông Địa chỉ: Thôn Phú Nhiêu, Xã Hoà Mỹ Đông, Huyện Tây Hòa Điện thoại: 02573581021

Bưu điện văn hóa xã Hòa Thịnh

Mã bưu điện: 623280 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Thịnh Địa chỉ: Thôn Mỹ Xuân 1, Xã Hoà Thịnh, Huyện Tây Hòa Điện thoại: 02573585005

Bưu điện văn hóa xã Sơn Thành Tây

Mã bưu điện: 623349 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Thành Tây Địa chỉ: Thôn Sơn Thọ, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa Điện thoại: 025733596104