Bưu điện văn hóa xã Hòa Trị

  • Mã bưu điện: 623470
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Trị
  • Địa chỉ: Thôn Phụng Tường 1, Xã Hoà Trị, Huyện Phú Hòa
  • Điện thoại: 02573868315