Bưu điện văn hóa xã Sơn Thành Tây

  • Mã bưu điện: 623349
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Thành Tây
  • Địa chỉ: Thôn Sơn Thọ, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa
  • Điện thoại: 025733596104