Đại lý bưu điện Trường Chinh

  • Mã bưu điện: 621251
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Trường Chinh
  • Địa chỉ: Sô´306, Đường Bà Triệu, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà
  • Điện thoại: 02573842877