Bưu điện văn hóa xã Hòa Mỹ Đông

  • Mã bưu điện: 623260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Mỹ Đông
  • Địa chỉ: Thôn Phú Nhiêu, Xã Hoà Mỹ Đông, Huyện Tây Hòa
  • Điện thoại: 02573581021