Bưu điện văn hóa xã Eabá

  • Mã bưu điện: 622800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Eabá
  • Địa chỉ: Buôn Ken, Xã Ea Bá, Huyện Sông Hinh
  • Điện thoại: 02573505046