Bưu điện văn hóa xã Suối Trai

  • Mã bưu điện: 622624
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Suối Trai
  • Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Suối Trai, Huyện Sơn Hoà
  • Điện thoại: 0868339732