Bưu điện văn hóa xã Krông Pa

  • Mã bưu điện: 622600
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Krông Pa
  • Địa chỉ: Buôn Phú Sơn, Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hoà
  • Điện thoại: 02573655108