Bưu điện văn hóa xã Chí Thán

  • Mã bưu điện: 622751
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chí Thán
  • Địa chỉ: Buôn Chí Thán, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh
  • Điện thoại: 02573858799