Bưu điện văn hóa xã Hoà Xuân Tây

  • Mã bưu điện: 623020
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoà Xuân Tây
  • Địa chỉ: Thôn Bàn Nham Bắc, Xã Hoà Xuân Tây, Thị xã Đông Hòa
  • Điện thoại: 02573519445