Bưu điện văn hóa xã Hòa Tân Tây

  • Mã bưu điện: 623270
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Tân Tây
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Thạnh 1, Xã Hoà Tân Tây, Huyện Tây Hòa
  • Điện thoại: 02573526002