Bưu điện văn hóa xã Phú Mỡ

  • Mã bưu điện: 622260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Mỡ
  • Địa chỉ: Thôn Phú Giang, Xã Phú Mỡ, Huyện Đồng Xuân
  • Điện thoại: 02573668223