Bưu điện văn hóa xã Hòa Xuân Nam

  • Mã bưu điện: 623030
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Xuân Nam
  • Địa chỉ: Thôn Hảo Sơn, Xã Hoà Xuân Nam, Thị xã Đông Hòa
  • Điện thoại: 02573511502