Bưu điện khai thác cấp 2 KT Sông Cầu

  • Mã bưu điện: 621910
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sông Cầu
  • Địa chỉ: Khu phố Long Hải Nam, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu
  • Điện thoại: 02573875410