Bưu điện văn hóa xã Hòa Tân Đông

  • Mã bưu điện: 623010
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Tân Đông
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Thạnh, Xã Hoà Tân Đông, Thị xã Đông Hòa
  • Điện thoại: 02573527500