Bưu điện văn hóa xã Hòa Tâm

  • Mã bưu điện: 623090
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Tâm
  • Địa chỉ: Thôn Phước Long, Xã Hoà Tâm, Thị xã Đông Hòa
  • Điện thoại: 02573513100