Bưu điện Nguyễn Huệ

  • Mã bưu điện: 621250
  • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn Huệ
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà
  • Điện thoại: 02573821248