Bưu điện khai thác cấp 2 KT Tuy An

  • Mã bưu điện: 621610
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tuy An
  • Địa chỉ: Đường Trần Phú, Thị Trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An
  • Điện thoại: 02573.865262