Bưu điện Sơn Hoà

  • Mã bưu điện: 622400
  • Bưu cục: Bưu điện Sơn Hoà
  • Địa chỉ: Sô´199, Đường Trần Phú, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà
  • Điện thoại: 02573862246