Bưu điện khai thác cấp 2 KT Đồng Xuân

  • Mã bưu điện: 622210
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đồng Xuân
  • Địa chỉ: Thôn Long Thăng, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân
  • Điện thoại: 02573670701