Bưu điện khai thác cấp 2 KT Hòa Vinh

  • Mã bưu điện: 623110
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hòa Vinh
  • Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Thị xã Đông Hòa
  • Điện thoại: 02573851308