Bưu điện KHL Tuy Hòa

  • Mã bưu điện: 621180
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Tuy Hòa
  • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà
  • Điện thoại: 02573825825