Hòm thư Công cộng Xuân Bình

  • Mã bưu điện: 621986
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xuân Bình
  • Địa chỉ: Thôn Bình Thạnh, Xã Xuân Bình, Thị xã Sông Cầu
  • Điện thoại: