Bưu điện Sơn Thành

  • Mã bưu điện: 623310
  • Bưu cục: Bưu điện Sơn Thành
  • Địa chỉ: Thôn Bình Thắng, Xã Sơn Thành Đông, Huyện Tây Hòa
  • Điện thoại: 02573596106