Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng ĐL

  • Mã bưu điện: 623347
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng ĐL
  • Địa chỉ: Thôn Đá Mài, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa
  • Điện thoại: