Bưu điện văn phòng VP BĐH Sơn Hòa

  • Mã bưu điện: 622416
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Sơn Hòa
  • Địa chỉ: Đường Trần Phú, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà
  • Điện thoại: