Bưu điện văn hóa xã Sông Hinh

  • Mã bưu điện: 622860
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sông Hinh
  • Địa chỉ: Buôn Kít, Xã Sông Hinh, Huyện Sông Hinh
  • Điện thoại: 02573858500