Bưu điện văn hóa xã Xuân Bình

  • Mã bưu điện: 621980
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Bình
  • Địa chỉ: Thôn Diêm Trường, Xã Xuân Bình, Thị xã Sông Cầu
  • Điện thoại: 0963083017