Bưu điện văn hóa xã Hòa Định Tây

  • Mã bưu điện: 623420
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Định Tây
  • Địa chỉ: Thôn Phú Sen, Xã Hoà Định Tây, Huyện Phú Hòa
  • Điện thoại: 02573880000