Bưu điện văn hóa xã Sơn Xuân

  • Mã bưu điện: 622450
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Xuân
  • Địa chỉ: Thôn Lương Sơn, Xã Sơn Xuân, Huyện Sơn Hoà
  • Điện thoại: 01299581958