Bưu điện khai thác cấp 2 KT Phú Thứ

  • Mã bưu điện: 623230
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Thứ
  • Địa chỉ: Khu phố Phú Thứ, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hòa
  • Điện thoại: 02573578227