Bưu điện Bình Kiến

  • Mã bưu điện: 621459
  • Bưu cục: Bưu điện Bình Kiến
  • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 1a, Phường 9, Thành phố Tuy Hoà
  • Điện thoại: 02573836166