Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình 1

  • Mã bưu điện: 623200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình 1
  • Địa chỉ: Thôn Phước Nông, Xã Hòa Bình 1, Huyện Tây Hòa
  • Điện thoại: 02573578008