Bưu điện Văn Phòng Bưu Điện tỉnh

  • Mã bưu điện: 621170
  • Bưu cục: Bưu điện Văn Phòng Bưu Điện tỉnh
  • Địa chỉ: Sô´206, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà
  • Điện thoại: