Bưu điện văn hóa xã Đồng Bò

  • Mã bưu điện: 623240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Bò
  • Địa chỉ: Thôn Thạch Bàn, Xã Hoà Phú, Huyện Tây Hòa
  • Điện thoại: 02573590105