Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Sơn Hoà

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Sơn Hoà thuộc tỉnh Phú Yên, bao gồm: Bưu điện Sơn Hoà, Bưu điện Ngân Điền, Bưu điện văn hóa xã Sơn Hà, Bưu điện văn hóa xã Suối Bạc, Bưu điện văn hóa xã Sơn Nguyên, Bưu điện văn hóa xã Sơn Xuân, Bưu điện văn hóa xã Sơn Long, Bưu điện văn hóa xã Sơn Định, Bưu điện văn hóa xã Sơn Phước, Bưu điện văn hóa xã Sơn Hội, Bưu điện văn hóa xã Phước Tân, Bưu điện văn hóa xã Cà Lúi, Bưu điện văn hóa xã Eachà Rang, Bưu điện văn hóa xã Krông Pa, Bưu điện văn hóa xã Suối Trai, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sơn Hòa, Bưu cục văn phòng VP BĐH Sơn Hòa

Bưu điện Sơn Hoà

 • Mã bưu điện: 622400
 • Bưu cục: Bưu điện Sơn Hoà
 • Địa chỉ: Sô´199, Đường Trần Phú, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà
 • Điện thoại: 02573862246

Bưu điện Ngân Điền

 • Mã bưu điện: 622430
 • Bưu cục: Bưu điện Ngân Điền
 • Địa chỉ: Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hoà
 • Điện thoại: 02573644436

Bưu điện văn hóa xã Sơn Hà

 • Mã bưu điện: 622431
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Hà
 • Địa chỉ: Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hoà
 • Điện thoại: 02573644424

Bưu điện văn hóa xã Suối Bạc

 • Mã bưu điện: 622470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Suối Bạc
 • Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Suối Bạc, Huyện Sơn Hoà
 • Điện thoại: 02573861563

Bưu điện văn hóa xã Sơn Nguyên

 • Mã bưu điện: 622490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Nguyên
 • Địa chỉ: Thôn Nguyên Trang, Xã Sơn Nguyên, Huyện Sơn Hoà
 • Điện thoại: 02573864384

Bưu điện văn hóa xã Sơn Xuân

 • Mã bưu điện: 622450
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Xuân
 • Địa chỉ: Thôn Lương Sơn, Xã Sơn Xuân, Huyện Sơn Hoà
 • Điện thoại: 01299581958

Bưu điện văn hóa xã Sơn Long

 • Mã bưu điện: 622460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Long
 • Địa chỉ: Thôn Phong Hậu, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hoà
 • Điện thoại: 02573861419

Bưu điện văn hóa xã Sơn Định

 • Mã bưu điện: 622500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Định
 • Địa chỉ: Thôn Hoà Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hoà
 • Điện thoại: 02573651109

Bưu điện văn hóa xã Sơn Phước

 • Mã bưu điện: 622510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Phước
 • Địa chỉ: Buôn Tân Hoà, Xã Sơn Phước, Huyện Sơn Hoà
 • Điện thoại: 02573861745

Bưu điện văn hóa xã Sơn Hội

 • Mã bưu điện: 622520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Hội
 • Địa chỉ: Thôn Tân Hợp, Xã Sơn Hội, Huyện Sơn Hoà
 • Điện thoại: 02573652108

Bưu điện văn hóa xã Phước Tân

 • Mã bưu điện: 622560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Tân
 • Địa chỉ: Buôn Ma Y, Xã Phước Tân, Huyện Sơn Hoà
 • Điện thoại: 02573606234

Bưu điện văn hóa xã Cà Lúi

 • Mã bưu điện: 622540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cà Lúi
 • Địa chỉ: Buôn Ma Đỉa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hoà
 • Điện thoại: 02573606078

Bưu điện văn hóa xã Eachà Rang

 • Mã bưu điện: 622580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Eachà Rang
 • Địa chỉ: Buôn Kiến Thiết, Xã Ea Chà Rang, Huyện Sơn Hoà
 • Điện thoại: 0935622640

Bưu điện văn hóa xã Krông Pa

 • Mã bưu điện: 622600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Krông Pa
 • Địa chỉ: Buôn Phú Sơn, Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hoà
 • Điện thoại: 02573655108

Bưu điện văn hóa xã Suối Trai

 • Mã bưu điện: 622624
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Suối Trai
 • Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Suối Trai, Huyện Sơn Hoà
 • Điện thoại: 0868339732

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sơn Hòa

 • Mã bưu điện: 622410
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sơn Hòa
 • Địa chỉ: Sô´199, Đường Trần Phú, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà
 • Điện thoại: 02573861271

Bưu cục văn phòng VP BĐH Sơn Hòa

 • Mã bưu điện: 622416
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Sơn Hòa
 • Địa chỉ: Đường Trần Phú, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà
 • Điện thoại: