Bưu điện văn phòng VP TTGD Tuy Hòa

  • Mã bưu điện: 621240
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP TTGD Tuy Hòa
  • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà
  • Điện thoại: