Bưu điện khai thác cấp 2 KT Sông Hinh

  • Mã bưu điện: 622710
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sông Hinh
  • Địa chỉ: Khu phố 6, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh
  • Điện thoại: 02573858490