Bưu điện văn hóa xã Hòa Xuân Đông

  • Mã bưu điện: 623050
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Xuân Đông
  • Địa chỉ: Thôn Bàn Thạch, Xã Hoà Xuân Đông, Thị xã Đông Hòa
  • Điện thoại: 02573515105