Bưu điện văn hóa xã Đức Bình Tây

  • Mã bưu điện: 622790
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Bình Tây
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, Xã Đức Bình Tây, Huyện Sông Hinh
  • Điện thoại: 0979145231