Bưu điện khai thác cấp 2 KT Sơn Hòa

  • Mã bưu điện: 622410
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sơn Hòa
  • Địa chỉ: Sô´199, Đường Trần Phú, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà
  • Điện thoại: 02573861271