Thông tin bưu cục: Tây Hòa – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Tây Hòa tỉnh Phú Yên thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Phú Thứ, Bưu điện Sơn Thành, Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình 1, Bưu điện văn hóa xã Hòa Phong, Bưu điện văn hóa xã Hòa Tân Tây, Bưu điện văn hóa xã Hòa Đồng, Bưu điện văn hóa xã Đồng Bò, Bưu điện văn hóa xã Hòa Phú, Bưu điện văn hóa xã Hòa Mỹ Tây, Bưu điện văn hóa xã Hòa Mỹ Đông, Bưu điện văn hóa xã Hòa Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Sơn Thành Tây, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Thứ, Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng ĐL, Bưu cục văn phòng VP BĐH Tây Hòa

Bưu điện Phú Thứ

 • Mã bưu điện: 623210
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Thứ
 • Địa chỉ: Khu phố Phú Thứ, Xã Hòa Bình 2, Huyện Tây Hòa
 • Điện thoại: 02573578205

Bưu điện Sơn Thành

 • Mã bưu điện: 623310
 • Bưu cục: Bưu điện Sơn Thành
 • Địa chỉ: Thôn Bình Thắng, Xã Sơn Thành Đông, Huyện Tây Hòa
 • Điện thoại: 02573596106

Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình 1

 • Mã bưu điện: 623200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình 1
 • Địa chỉ: Thôn Phước Nông, Xã Hòa Bình 1, Huyện Tây Hòa
 • Điện thoại: 02573578008

Bưu điện văn hóa xã Hòa Phong

 • Mã bưu điện: 623220
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Phong
 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Thạnh Đông 1, Xã Hoà Phong, Huyện Tây Hòa
 • Điện thoại: 02573588000

Bưu điện văn hóa xã Hòa Tân Tây

 • Mã bưu điện: 623270
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Tân Tây
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Thạnh 1, Xã Hoà Tân Tây, Huyện Tây Hòa
 • Điện thoại: 02573526002

Bưu điện văn hóa xã Hòa Đồng

 • Mã bưu điện: 623300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Đồng
 • Địa chỉ: Thôn Phú Diễn, Xã Hoà Đồng, Huyện Tây Hòa
 • Điện thoại: 01665976846

Bưu điện văn hóa xã Đồng Bò

 • Mã bưu điện: 623240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Bò
 • Địa chỉ: Thôn Thạch Bàn, Xã Hoà Phú, Huyện Tây Hòa
 • Điện thoại: 02573590105

Bưu điện văn hóa xã Hòa Phú

 • Mã bưu điện: 623241
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Phú
 • Địa chỉ: Thôn Lạc Mỹ, Xã Hoà Phú, Huyện Tây Hòa
 • Điện thoại: 02573590107

Bưu điện văn hóa xã Hòa Mỹ Tây

 • Mã bưu điện: 623250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Mỹ Tây
 • Địa chỉ: Thôn Ngọc Lâm, Xã Hoà Mỹ Tây, Huyện Tây Hòa
 • Điện thoại: 02573589107

Bưu điện văn hóa xã Hòa Mỹ Đông

 • Mã bưu điện: 623260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Mỹ Đông
 • Địa chỉ: Thôn Phú Nhiêu, Xã Hoà Mỹ Đông, Huyện Tây Hòa
 • Điện thoại: 02573581021

Bưu điện văn hóa xã Hòa Thịnh

 • Mã bưu điện: 623280
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Thịnh
 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Xuân 1, Xã Hoà Thịnh, Huyện Tây Hòa
 • Điện thoại: 02573585005

Bưu điện văn hóa xã Sơn Thành Tây

 • Mã bưu điện: 623349
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Thành Tây
 • Địa chỉ: Thôn Sơn Thọ, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa
 • Điện thoại: 025733596104

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Thứ

 • Mã bưu điện: 623230
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Thứ
 • Địa chỉ: Khu phố Phú Thứ, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hòa
 • Điện thoại: 02573578227

Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng ĐL

 • Mã bưu điện: 623347
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng ĐL
 • Địa chỉ: Thôn Đá Mài, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Tây Hòa

 • Mã bưu điện: 623216
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Tây Hòa
 • Địa chỉ: Khu phố Phú Thứ, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hòa
 • Điện thoại: