Bưu điện Phú Hiệp

  • Mã bưu điện: 623070
  • Bưu cục: Bưu điện Phú Hiệp
  • Địa chỉ: Khu phố Phú Hiệp 1, Thi trấn Hòa Hiệp Trung, Thị xã Đông Hòa
  • Điện thoại: 02573545005