Bưu điện văn hóa xã Sơn Hội

  • Mã bưu điện: 622520
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Hội
  • Địa chỉ: Thôn Tân Hợp, Xã Sơn Hội, Huyện Sơn Hoà
  • Điện thoại: 02573652108