Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Tuy Hoà

Danh sách 17 địa chỉ Bưu điện ở Tuy Hoà, Phú Yên: Bưu điện Tp Tuy Hòa, Bưu điện KHL Tuy Hòa, Bưu điện Văn Phòng Bưu Điện tỉnh, Bưu điện HCC Phú Yên, Bưu điện Nguyễn Huệ, Bưu điện Hùng Vương, Bưu điện Phú Lâm, Bưu điện Bình Kiến, Bưu điện văn hóa xã Bình Ngọc, Bưu điện văn hóa xã Hòa Kiến, Bưu điện văn hóa xã An Phú, Đại lý bưu điện Quốc Lộ, Đại lý bưu điện Trường Chinh, Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Phú Yên, Bưu cục Phú Yên, Bưu cục văn phòng VP TTGD Tuy Hòa, Bưu cục văn phòng VP BĐTP Tuy Hòa

Bưu điện Tp Tuy Hòa

 • Mã bưu điện: 620000
 • Bưu cục: Bưu điện Tp Tuy Hòa
 • Địa chỉ: Sô´206A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà
 • Điện thoại: 02573819091

Bưu điện KHL Tuy Hòa

 • Mã bưu điện: 621180
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Tuy Hòa
 • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà
 • Điện thoại: 02573825825

Bưu điện Văn Phòng Bưu Điện tỉnh

 • Mã bưu điện: 621170
 • Bưu cục: Bưu điện Văn Phòng Bưu Điện tỉnh
 • Địa chỉ: Sô´206, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà
 • Điện thoại:

Bưu điện HCC Phú Yên

 • Mã bưu điện: 621162
 • Bưu cục: Bưu điện HCC Phú Yên
 • Địa chỉ: Sô´206A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà
 • Điện thoại:

Bưu điện Nguyễn Huệ

 • Mã bưu điện: 621250
 • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn Huệ
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà
 • Điện thoại: 02573821248

Bưu điện Hùng Vương

 • Mã bưu điện: 621388
 • Bưu cục: Bưu điện Hùng Vương
 • Địa chỉ: Đường Đại lộ Hùng Vương, Xã Bình Kiến, Thành phố Tuy Hoà
 • Điện thoại:

Bưu điện Phú Lâm

 • Mã bưu điện: 621550
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Lâm
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Lâm, Thành phố Tuy Hoà
 • Điện thoại: 02573851204

Bưu điện Bình Kiến

 • Mã bưu điện: 621459
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Kiến
 • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 1a, Phường 9, Thành phố Tuy Hoà
 • Điện thoại: 02573836166

Bưu điện văn hóa xã Bình Ngọc

 • Mã bưu điện: 621440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Ngọc
 • Địa chỉ: Thôn Ngọc Lãng, Xã Bình Ngọc, Thành phố Tuy Hoà
 • Điện thoại: 0974318248

Bưu điện văn hóa xã Hòa Kiến

 • Mã bưu điện: 621420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Kiến
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, Xã Hoà Kiến, Thành phố Tuy Hoà
 • Điện thoại: 02573846567

Bưu điện văn hóa xã An Phú

 • Mã bưu điện: 621480
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Phú
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Dục 1, Xã An Phú, Thành phố Tuy Hoà
 • Điện thoại: 0339345518

Đại lý bưu điện Quốc Lộ

 • Mã bưu điện: 621322
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Quốc Lộ
 • Địa chỉ: Sô´201, Đường Quốc Lộ 1a, Phường 2, Thành phố Tuy Hoà
 • Điện thoại: 02573836385

Đại lý bưu điện Trường Chinh

 • Mã bưu điện: 621251
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Trường Chinh
 • Địa chỉ: Sô´306, Đường Bà Triệu, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà
 • Điện thoại: 02573842877

Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Phú Yên

 • Mã bưu điện: 620100
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Phú Yên
 • Địa chỉ: Sô´206, Đường Đại lộ Hùng Vương, Xã Bình Kiến, Thành phố Tuy Hoà
 • Điện thoại: 02573823607

Bưu cục Phú Yên

 • Mã bưu điện: 620900
 • Bưu cục: Bưu cục Phú Yên
 • Địa chỉ: Đại lộ Hùng Vương, xã Bình Kiến, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Thành phố Tuy Hoà
 • Điện thoại: 02573823607

Bưu cục văn phòng VP TTGD Tuy Hòa

 • Mã bưu điện: 621240
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP TTGD Tuy Hòa
 • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐTP Tuy Hòa

 • Mã bưu điện: 621163
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP Tuy Hòa
 • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà
 • Điện thoại: