Bưu điện văn hóa xã Xuân Thọ 1

  • Mã bưu điện: 622020
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Thọ 1
  • Địa chỉ: Thôn Chánh Nam, Xã Xuân Thọ 1, Thị xã Sông Cầu
  • Điện thoại: 02573875085