Bưu điện Hòa Đa

  • Mã bưu điện: 621800
  • Bưu cục: Bưu điện Hòa Đa
  • Địa chỉ: Thôn Hòa Đa, Xã An Mỹ, Huyện Tuy An
  • Điện thoại: 02573789116