Bưu điện văn hóa xã Sơn Long

  • Mã bưu điện: 622460
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Long
  • Địa chỉ: Thôn Phong Hậu, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hoà
  • Điện thoại: 02573861419