Bưu điện khai thác cấp 2 KT Phú Hòa

  • Mã bưu điện: 623480
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Hòa
  • Địa chỉ: Thôn Định Thành, Xã Hoà Định Đông, Huyện Phú Hòa
  • Điện thoại: 02573887376